คนในนิทาน ของ กร ศิริวัฒโณ คือนวนิยายย้อนยุคสังคมเกษตรกรรม แบบจารีตประเพณี (Peasant Society) ที่ผู้เขียนจงใจแตะต้องและตั้งคําถามต่อประเด็นเรื่องเพศอันล่อแหลม ดําฤษณาคือแรงขับเคลื่อนของสรรพสัตว์ หากแต่การตอบสนองความปรารถนาดังกล่าวในสังคมมนุษย์ มักอยู่ภายใต้กรอบของกฎ กติกา การเบี่ยงเบนจาก “รีตรอย” นําไปสู่การประณามหยามหยันตีตราว่าวิปริตวิตถาร

ข้อมูลหนังสือ

  • คนในนิทาน
  • ผู้เขียน: กร ศิริวัฒโณ
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786167184852