"ทางโลงผ่าน" คือ ผลงานเรื่องของของนักเขียนคุณภาพ ที่มีผลงานเรื่องสั้นกว่า 350 เรื่อง ในช่วงเวลาการทำงานกว่า 70 ปี ของเขา ผลงานหลานชิ้นได้ถูกนำไปใช้เป็นตัวอย่างของการเขียนเรื่องสั้นแนวกระแสสำนึก ที่มีการใช้คำพรรณาความคิด มีนัยแอบแผง ซึ่งนำผู้อ่านไปสั่งการตั้งคำถามและหาคำตอบ ทำให้ผลงานของเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 2531 

"รวมเรื่องสั้นที่โดดเด่นได้รับการคัดสรร และมีผู้กล่าวถึงอย่างมากมีอยู่ 2 - 3 เล่ม แคนสังคีต นักแปลอาวุโสที่เป็นนายภาษาและกวีได้นำมาแปลไว้ 2 เล่ม คือ ทางโลงผ่าน และ มิคศัญญี เพื่อรำลึกถึงผู้เขียนและผู้แปลซึ่งสร้างสรรค์งานอันโดดเด่นนี้เอาไว้ สำนักพิมพ์นาครจึงขอมอบเรื่องสั้นชุดนี้ไว้เป็นที่ระลึก แก่ผู้รักวรรณกรรมทุกท่าน"

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องสั้นโนเบลชุดที่ 26: ทางโลงผ่าน
  • แปลจากหนังสือ: A Fugitive from Justice and Other Stories
  • ผู้เขียน: Naguib Mahfouz
  • ผู้แปล: แคน สังคีต
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มิถุนายน 2561
  • ISBN: 9786167184845