เรื่องสั้นชุด “พราเซอเรส มาดามและมารดา” คัดสรรเรื่องสั้นอันมีเนื้อหาเข้มข้นอันเกี่ยวแก่ผู้หญิง เพื่อเล็งไปยังความจริงแห่งโลกซึ่งมีกำเนิดมาจากครรภ์แห่งสตรี จากความเชื่อและคารวะต่อธรรมชาติและวงจรชีวิตจนเกิดเป็นพิธีกรรม หรือ ritual อันมาจากคำว่า rtu อันหมายถึง “ระดู” เลือดอันศักดิ์สิทธ์ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการก่อกำเนิดมนุษยโลก

          แต่ภาพอันเป็นจริงในกาต่อมา ท่ามกลางเทพกรณัมก็สร้างมนุษย์ให้มีชนชั้น สร้างความชิงชังระหว่างเพศและชิงชังระหว่างกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องสั้นโนเบลชุดที่ 22: พราเซอเรส มาดามและมารดา
  • แปลจากหนังสือ: Maria dos Prazeres and Other Stories
  • ผู้เขียน: Gabriel García Márquez
  • ผู้แปล: วิมล กุณราชา
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 359 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9786167184739