หนังสือ ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ ทัศนะของนักวิชาการไทย เป็นความพยายามของโครงการวิจัยการวิจาณณ์ที่จะนำเสนอองค์ความรู้ ข้อคิด และความเห็นในเรื่องทฤษฎีการวิจารณ์ เพื่อประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและแวดวงศิลปะสาขาต่างๆ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ 13 บท หลายบทความเป็นความคิดเห็นเชิงทฤษฎีถึงความสัมพันธ์ของศิลปะกับบริบททางสังคม หลายบทความแสดงความพยายามสร้างทฤษฎีขึ้นจากองค์ความรู้ที่มีรากฐานของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย และมีบทความของนักวิชาการนอกสาขาของโครงการวิจัยที่ใช้ทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีของตน อันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจยิ่งสำหรับนักวิจารณ์และนักวิชาการด้านศิลปะ

ข้อมูลหนังสือ

  • ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ ทัศนะของนักวิชาการไทย
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 688 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786167184722