"ผลงานเล่มแรกของนักเขียนหนุ่ม ย่อมมีความสดอยู่เสมอ"

"สะพานขาด"คือหนังสือรวมเรื่องสั้น ของ "กนกพงศ์ สงสมพันธ์" โดยภายในเล่ม นอกจากจะมีงานเขียนดีๆที่มีผลกับงานเขียน ของนักเขียนยุคหลังๆแล้ว ยังมี 2 เรื่อง จากทั้งหมด ที่เคยได้รับรางวัลช่อการะเกด คือเรื่อง สะพานขาด และ โลกในเล็กของซัลมาน

โดยเนื้อหาโดยรวมของเรื่องสั้นภายในเล่มนี้ อาจเรียกได้ว่า เป็นเรื่องสั้นเพื่อชีวิต เพราะเนื้อหาโดยมาก มีการตั้งคำถามและพยายาม สร้างความเข้าใจในสังคม โดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือ 

ข้อมูลหนังสือ