งานเขียนสะท้อนภาพชีวิตและสังคมในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าสัมคมปัจจุบันมนุษย์มีความขัดแย้ง ต่อสู้ และแข่งขันกันในทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม มนุษย์เปลี่ยนไปตามโลกโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว จากความละเมียดละไมไปสู่ความหยาบกระด้าง จากคนที่มีน้ำใจไมตรีไปสู่คนเพิกเฉย เย็นชา จากคนสังคมเรียบง่ายไปสู่สังคมที่ซับซ้อนขึ้น ในสภาพดังกล่าวมนุษย์จึงตกอยู่ในวังวนแห่งความสับสน แปลกแยก และหวาดระแวง เราหลงลืมอะไรบางอย่าง จึงเป็นแกนกลางที่เชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้ฉุกคิดว่า เราหลงลืม "อะไร" บางอย่างในชีวิตไปหรือไม่

ผู้เขียนใช้กลวิธีการเล่าเรื่องที่มีพลัง ผ่านการใช้ภาพเปรียบเทียบและการสร้างเรื่องที่มีเสน่ห์ ชวนให้ผู้อ่านติดตามครุ่นคิดคำนึง และท้ายสุดก็ยังคงความฉงนท้าทายให้ตีความได้หลายนัย

ข้อมูลหนังสือ

  • เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (พิมพ์ครั้งที่ 23)
  • ผู้เขียน: วัชระ สัจจะสารสิน
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 23 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786167184661-23