นักการเมืองสามารถสร้างถ้อยคำหรือประโยคที่สวยงาม น่าเชื่อ น่าฟังได้ ทั้งที่ถ้อยคำนั้นอาจเกิดจากความเท็จหรือความผิดพลาด ความผิดนี้จะไม่ปรากฏทันทีจนกว่าจะมีความคิดทางการเมืองใหม่เกิดขึ้นแต่ศิลปะนั้นมีเครื่องวัดสัจจะในตัวเอง หากผลงานที่สร้างนั้นดีงามไม่ว่ากี่ทศวรรษ จะไม่มีใครปฏิเสธสัจจะของศิลปกรรมนั้น...

มนุษย์มองโลกต่างกัน ทั้งๆ คนสมัยใหม่มองโลกได้กว้างขึ้นแต่เราต่างบิดเบือนและปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากับทัศนคติอันคับแคบของตน ตามธรรมชาติที่มนุษย์เป็นแบบนั้นหัวใจเราเลยติดคุกครั้งแล้วครั้งเล่า...

วันหนึ่งในชีวิตของอีวาน เดนิโซวิช

แม้มิใช่นวนิยายที่ดีที่สุดของนักเขียนโนเบลคนนี้แต่เป็นนวนิยายที่คนทั่วโลกรู้จักมากที่สุดเรื่องของนักโทษสงครามที่ดำเนินเรื่องเพียง 1 วัน แต่สามารถบอกถึงประวัติศาสตร์ได้ชั่วอายุคน

ข้อมูลหนังสือ