สมัยที่โลกแห่งข่าวสารอยู่ในแนวระนาบ ชีวิตจริงอยู่บนอาคารแนวตั้ง เรื่องเล่าอันหลากหลายทั้งแนวกว้าง ยาวและสูง อย่าง "มอนโด" รวมเรื่องสั้นรางวัลโนเบล ชุดที่ 20 น่าจะได้ทำให้เราได้เห็นมิติหลากหลาย เห็นเทพทิดาแพศยาของมาเกซ เห็นการขายความโบราณอย่างงานของอานดริชและเกอร์ดิเมอร์ เห็นคนเล็กคนน้อยอย่างงานของซิงเกอร์ และแฮมซุน เห็นความใสบริสุทธิ์แม้ในโลกที่มิดหม่นอย่างงานของเกลซีโย และมันโร หรือเห็นการเสียดสี ขับขัน ในงานของม่อ เหยียน มิติที่หลากหลายเหล่านี้คงจะพอเติมพลังแห่งสำนึกและความดีงามให้เกิดขึ้นกับพลเมืองอย่างเราได้

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องสั้นโนเบลชุดที่ 20: มอนโด
  • แปลจากหนังสือ: Mondo and Other Stories
  • ผู้เขียน: นักเขียนรางวัลโนเบล
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786167184579