ผู้ผ่านราตรีมายาวนาน ได้ทบทวนชีวิตและความเป็นไปได้เห็นว่าบางครั้งชีวิตคนเล็กๆ ที่ดูไม่มีตัวตนในสังคม อย่างคนรับใช้ชื่อซูจาของ อีวาน "อีโว" อานดริช ก็สำคัญ หากขาดคนแบบนี้ไปนอกจากชีวิตจะวุ่นวายแล้ว คนทั้งครอบครัวไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษได้เท่าซูจา เรื่องของคนเล็กๆ แบบนี้เป็นความจริงและเป็นรัตตัญญูในระดับหนึ่ง ในท่ามกลางการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย มีการย้ายคนและสิ่งต่างๆ ออกไปจากแห่งหนเดิม มีวรรณกรรมเท่านั้นกระมังที่ติดตามชีวิตพวกเขาไปท่ามกลางความโดดเดี่ยวว้าเหว่ คนและแมวหรืออื่นๆ ที่ผ่านโลกแห่งการต่อสู้ดิ้นรนจึงยอมยืดอกแบบแม่ทัพที่ยอมรับว่าสงครามนั้นพ่ายแพ้แล้ว และยอมเข้าสู่หลักประหาร อย่างที่ ดอเรส เลสซิง ทำให้เราใจหาย เพื่อนำไปเข้าใจชีวิต ที่นักปกครองควรจะได้อ่านเรื่องราวแบบนี้ก่อนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี หรืออย่างที่ไอแซค บาเชวิส ซิงเกอร์ ได้บอกถึงปลายทางศาสนาและรัฐธรรมนูญ ว่าที่จริงคือสิ่งเดียวกัน คือเจตนาอันบริสุทธิ์ ดั่งเด็กหนุ่มสาวที่เอาหัวใจเข้าโค่นล้มความไม่ถูกต้องในทุกยุค น้ำเสียงจากนักเขียนมือหนึ่งของโลกเหล่านี้ ย่อมทำให้เราผ่านราตรีอันยาวนาน หลับเต็มอิ่ม เพื่อเข้าใจความจริงของโลก และน่าจะเป็นงานที่ท่านควรชิม ลิ้ม ลอง

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องสั้นโนเบลชุดที่ 19: ผู้รู้ราตรีนานก่อนกาลหลับใหล
  • ผู้เขียน: นักเขียนรางวัลโนเบล
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786167184548