กลางฤดูร้อน Death in Midsummer
รวมเรื่องสั้นขนาดยาวของ ยูกิโอะ มิชิมา

  • เลือดรักชาติ
  • ความตายกลางฤดูร้อน
  • สะพานเจ็ดแห่ง
  • พยานชีวิต
  • กระติกน้ำร้อน 

ชีวิตจริงของยูกิโอะ มิชิมามีสีสันราวกับนิยาย เขาถ่ายทอดบุคลิกภาพและอุดมการณ์ลงในงานวรรณกรรมอย่างแจ่มชัด เรื่องสั้นทั้งหมดที่ปรากฏใน “กลางฤดูร้อน” สะท้อนความคิดว่าความตายนั้นเป็นสิ่งสูงส่ง หากเป็นความตายเพื่อมาตุภูมิ ความตายมีดับสิ้นไปกับพิธีกรรม แต่จะเป็นสความทรงจำที่ตกค้างในใจของคนที่มีชีวิตอยู่

นอกจากสะท้อนวัฒนธรรมและจิตใจแบบญี่ปุ่นแล้ว เบื้องหลังก็คือปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามตะวันตก เพราะแม้แต่รัฐธรรมนูญของประเทศก็มีอเมริกามากำหนดว่าต้องร่างไห้ “จมูกโด่ง”

เรื่องของมิชิมาจึงเปิดพื้นที่ให้แก่การตีความตามประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้อ่านโดยแท้...

ข้อมูลหนังสือ