“คนบ้าบนหลังคา” หรือในชื่อเดิมคือซากุระร่วงในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นทั้งรวมเรื่องสั้นและบทละครควรจะได้ทำหน้าที่เป็นกรณีศึกษาแก่ผู้สนใจวรรณกรรมโลก ถึงแม้ม่าจะดูลักลั่นว่ารวมบทละครไม่น่าจะจัดระบบเข้ากับเรื่องสั้นได้ แต่เมื่อนำมาพิจารณาอีกครั้งเรากลับไม่เห็นความต่าง ทั้งปัจจุบันนั้มีการแสดงละครตามเวทีทั่วไป มีการเรียนการสอนวิชาการละคร แต่หาได้มีตัวบทและบทละครในครั้งนี้น่าจะยังประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

ข้อมูลหนังสือ