นวนิยายรางวัล The Man Asian Literary Prize 2012

คนมาเลเซียเชื้อสายจีนย่อมเห็นท่าทีของจักรวรรดินิยมอังกฤษอย่างชัดแจ้งมาตั้งแต่ยุค สงครามฝิ่น ที่อังกฤษตอบโต้จีนที่ขายชาได้เป็นจำนวนมาก ด้วยการส่งฝิ่นไปให้คนจีนเสพ จากนั้นจึงส่งกองทัพไปโจมตีอีก 2 ครั้งเพื่อการค้าขายฝิ่นโดยเฉพาะ เทพกวนอูของคนจีนกับเทพกวนกงของคนมาเลเซียก็คือเทพองค์เดียวกัน นั่นคือเทพแห่งการค้าขาย ที่เป็นเทพแห่งสงครามด้วยในคราวเดียวกัน

"อุทยานหมอกสนธยา" ของตัน หวัน อัง จึงซ่อนนัยให้ประหวัดถึงผลของสงครามเมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดมาเลเซียและส่งเชลยเพื่อไปทำทางรถไฟจากพม่าไปยังอินเดีย ชีวิตของผู้คนในสงครามจึงเข้าสู่ชะตากรรมอีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ