แน่ละ หากท่านเพิ่งหยิบจับรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน ณ ห้วงเวลานี้ อาจรู้สึกว่าหลากหลายประเด็นที่นักเขียนหยุบยกขึ้นมาพูดถึงนั้น เป็นเรื่องธรรมดาพื้นๆ ซึ่งนักเขียนอีกจำนวนมากต่างก็พูดถึง ไม่ว่าเรื่องการซื้อขายที่ดิน การพัฒนาอย่างหลงทิศหลงทางของสังคมการเมือง การรุกรานสู่ชนบทของทุน หรือการขัดแย้งถึงขั้นปะทะกันระหว่างยุคใหม่และวิถีดั่งเดิม ประเด็นเหล่านี้ท่านอาจจะเห็นว่าเป็นประเด็น “พ้นสมัย” ทว่านั่นไม่สำคัญ ด้วบบริบทของวรรณกรรมย่อมมีขอบเขตของวันเวลาเป็นดัชนี สำคัญอยู่ที่ว่า แม้เรื่องราวเหล่านั้นจะเสมือนพ้นผ่านวันเวลามาแล้ว ทว่า มรสุมและรอยเท้า ยังคงส่งผลกระทบเป็นแรงสะเทือนใจอย่างสูงยิ่ง มิได้ลดหย่อนลงไปจากวันเวลาที่มันถือกำเนิดขึ้นมาเลย
 

ข้อมูลหนังสือ

  • รวมเรื่องสั้น มรสุมและรอยเท้า
  • ผู้เขียน: สมใจ สมคิด
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 119 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2558
  • ISBN: 9786167184456