รวบรวมชีวประวัติ ของเช เกวารา วีรบุรุษนักปฏิวัติคนสำคัญของโลก เรื่องราววีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของนายแพทย์นักปฏิวัติ ที่ได้เรียบเรียงนำมาเล่าให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ กับการอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก อีกทั้งบทบาทของความเป็นหัวหน้าที่เที่ยงตรง บทบาทของการเป็นผู้นำครอบครัว แง่มุมต่างๆ ที่ผู้อ่านอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน พร้อมประมวลภาพต่างๆ ของเช เกวารา ทุกอิริยาบถตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงวัยหนุ่ม เขาคือตำนาน คือชีวิตมหัศจรรย์เท่าที่โลกนี้จะพึงมีเยี่ยงเดียวกับที่ฌอง ปอล ซาร์ตร์กล่าวว่า ...เขาคือมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคของเรา...

ข้อมูลหนังสือ

  • เช ยังไม่ตาย
  • ผู้เขียน: กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 127 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มิถุนายน 2557
  • ISBN: 9786167184340