ยุทธจักรปรากฏโฉมสะครวญมือกระบี่ที่คิดค้นหามรรคากระบี่นาม ฉิ้งซึงปอ ตลอดจนภูมิปัญญา เปี่ยมไปด้วยความคิดอันแหลมคมนาม ตวนบักพู้ เพิ่มความสลับซับซ้อนของเรื่องราวให้มีสีสันยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ