เริ่มต้นเรื่องด้วยไม้เท้าเจ็ดสังหารเงี่ยมบ้ออุ้ยคิดครอบครองความเป็นใหญ่ในบู๊ลิ้ม นำกำลังล้มล้างนครเขียวเรืองโรจน์ สถาปนาหมู่ตึกเอกะขึ้นนายน้อยแห่งนครเขียวเรืองโรจน์นาม ล้อเท้งเง็ก แบกภาระความแค้นที่ไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกับศัตรู ตั้งหน้าฝึกปรือเพลงดาบขั้นสุดยอด

ข้อมูลหนังสือ