รหัสลับหลังคาโลก 10 หลังจากเหตุไม่คาดคิด ทำไห้ทีมของจัวมู่เฉียงปา ต้องแตกสานซ่านเซ็นไปคนละทิศ จัวมู่เฉียงปาได้พบกับ วิถี ใหม่ และรูปแบบการดำเนินชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาไม่เคยสัมผัส มาก่อนเปลี่ยนแปลงความคิดและเรื่องราวชีวิตของเขาอย่างใหญ่หลวง อีกทั้ง หลังจากปรากฏการณ์แต่เพียงภาพถ่ายในเล่มแรก ในที่สุด กิเลนม่วง ก็ปรากฏกายต่อหน้าจัวมู่เฉียงปา หลังจากการตามหามาหลายปี การพบกันครั้งนี้จะทำให้ จัวมู่เฉียงปาได้พบเรื่องราวใด??

ข้อมูลหนังสือ