เมื่อคุณหรือคนที่คุณรักเจ็บป่วย
คุณเคยคิดหรือทำแบบนี้หรือไม่ ?

- เสาะหาหมอหรือโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง
- ขอให้หมอตรวจอย่างละเอียดด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
- พยายามสร้างความสนิทสนมโดยหวังว่าหมอจะดูแลคุณดีเป็นพิเศษ
- รับฟังและทำตามคำแนะนำทุกอย่าง เพราะเชื่อว่าหมอน่าจะรู้เกี่ยวกับโลกดีที่สุด

ถ้าคำตอบคือ ใช่ อย่างน้อยหนึ่งข้อ
นั่นแสดงว่าคุณกำลังคิดแบบ คนไข้
ซึ่งไม่ทำให้หายช้ากว่าที่ควรจะเป็น
แต่ยังอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • คิดแบบหมอหายไว คิดแบบคนไข้ตายเร็ว
  • แปลจากหนังสือ: How Doctors Think
  • ผู้เขียน: Dr. Jerome Groopman
  • ผู้แปล: บุญส่ง รักวิริยะ
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 324 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786167164120