เทวดา เป็นเรื่องสั้นที่ ลาว คำหอม หรือคำสิงห์ ศรีนอก ปรับปรุงใหม่จากการพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ “โถ พ่อ” (ตีพิมพ์ในรวมเรื่องสั้น "สนามหลวง" กุมภาพันธ์ 2540) และได้ตั้งชื่อเรื่องใหม่ว่า “เทวดา”

การจัดพิมพ์ในครั้งนี้ ได้นำฉบับแปลภาษาอังกฤษของเรื่องสั้นเรื่องนี้มาตีพิมพ์ไว้คู่กัน โดยสำนักพิมพ์อ่านได้รับมอบต้นฉบับสำนวนแปลร่างแรกที่คุณดำเนิน การเด่น แปลไว้เมื่อปี 2550 มาจาก ลาว คำหอม และนำมาตรวจทานแก้ไขร่วมกับบรรณาธิการแปลรับเชิญของเราคือคุณไทเรล ฮาเบอร์คอร์ณ เราตั้งชื่อฉบับแปลภาษาอังกฤษนี้ว่า “The Deva”

การนำเรื่องสั้นเรื่องนี้มาตีพิมพ์สองภาษาในเล่มเดียวกันครั้งนี้ นอกจากจะเพื่อเป็นที่ระลึกถึงมิตรภาพระหว่าง ลาว คำหอม กับ ดำเนิน การเด่น ตามความปรารถนาของลาว คำหอม เองแล้ว ยังเพื่อเป็นที่ระลึกจากสำนักพิมพ์อ่านแด่ลาว คำหอม ในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 86 ในปีนี้ ปีพุทธศักราช 2559


ข้อมูลหนังสือ

  • เทวดา (ฉบับสองภาษา)
  • ผู้เขียน: ลาว คำหอม
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • จำนวนหน้า: 88 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2559
  • ISBN: 9786167158655