โดยชื่อแล้ว คำว่า "สัจนิยมมหัศจรรย์" (magic realism) ก็บอกอยู่ในตัวว่าคือการหลอมรวมของวรรณกรรมสองประเภทที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน นั่นคือ คำว่า realism นั้นอ้างอิงถึงวรรณกรรมแนวสัจนิยมที่มุ่งถ่ายสะท้อนความเป้นจริงของชีวิตและสังคมโดยยึกหลักความเหมือนจริงและความสมจริงตั้งอยู่บนหลักของเหตุและผลตามแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในแนวปฏิฐานนิยม ส่วนคำว่า "magic" นั้นอ้างอิงไปถึงวรรณกรรมในแนวแฟนตาซีเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ เหนือจริง มักพบได้โดยทั่วไปในงานวรรณกรรมพื้นบ้านหรือตำนานท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่งสัจนิยม มีนัยประหวัดไปถึงยุโรป ชนชั้นกลาง และหลักเหตุผลนิยม ขณะที่มหัศจรรย์มีนัยประหวัดไปถึง และหลักเหตุผลนิยม ขณะที่มหัศจรรย์ มีนัยประหวัดไปถึงโลกที่สาม ชาวบ้านและความเชื่อที่ถูกมองว่างมงาย วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์จึงถูกมองว่าเป็นวรรรกรรมเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายและความขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งดำรงอยู่ในสังคมหรือแฝงตัวอยู่ในระบบคุณค่าและระบบความเชื่อ ได้เข้ามาปะทะสังสรรค์กันอย่างเต็มที่ โดยไม่พยายามที่จะกดทับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิให้ได้สำแดงเองอกมา

ข้อมูลหนังสือ