ชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่ 6
มวลดอกไม้ในยุคมืด
โดย คณะเขียน

 • ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
 • วิกรานต์ ปอแก้ว
 • ชาคริต แก้วทันคำ
 • ชาคริต คำพิลานนท์
 • พิม นิยม
 • จารี จันทราภา
 • จารุพัฒน์ พัชราเวช
 • เชตวัน เตือประโคน
 • เตชภณ แสงวงศ์
 • ปานศักดิ์ นาแสวง
 • อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
 • สุนิดา สุพันธมาตย์ 

 

การที่ไม่แค่เป็นราษฎรตาดำๆ ทว่ายังเป็นเหล่าชนผู้ไกลปืนเที่ยง ขาดแคลนทั้งกระแส/กลุ่มทุน/ผู้มีวาสนาบารมีมาหนุนช่วยเราขบคิดความฝันที่จะสามารถกระทำการ พร้อมกับเชิญชวนมิตรสหายนักเขียน (ซึ่งมิใช่ผู้มาเยือนหรือแขกรับเชิญ ทว่าคือ “คณะ ของเรา ทั้งตัวและหัวใจ) โดยตระหนักร่วมกันว่าขอบเขตภูมิภาคหรือประเทศนั้น มิได้เป็นข้อจำกัดหรือเป็นพรมแดนแบ่งแยกวรรณกรรม แบ่งแยกความดี/ความงาม/ความจริงนั่นคือความคิดและการปฏิบัติที่ทั้งอิสระเสรีและถูกต้อง ที่คณะของเราพร้อมจะยึดถือร่วมกัน

ส่วนหนึ่งของ “คำประกาศ” โดย คณะเขียน

ข้อมูลหนังสือ

 • มวลดอกไม้ในยุคมืด ชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่ 6
 • ผู้เขียน: คณะเขียน
 • สำนักพิมพ์: เขียน
 • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2558
 • ISBN: 9786167158501