เป้าหมายหลักของบทความชุดนี้คือการอธิบายปรากฏการณ์สถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์แนบแน่นกับปัจจัยแวดล้อมทางสังคมการเมืองไทย อันสลับซับซ้อนในช่วงเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 แม่ว่าโครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังรับประหาร แต่หากพิจารณาแนวคิดเบื้องหลังการก่อสร้างจะพบว่าเกือบทั้งหมดเป็นผลพวงจากการต่อสู้แข่งขันระหว่างอุดมการณ์ การเมืองชุดต่างๆ ในสังคมไทยที่ดำเนินสืบเนื่องมานับแต่หลายสิบปีก่อนหน้ากล่าวอีกนัยหนึ่ง โครงการเหล่านี้เป็นเพียงภาพปรากฏกของยอดภูเขาน้ำแข็งซึ่งซ่อนความขัดแย้งมากมายไว้ข้างใต้ และบทความชุดนี้ก็เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะเผยให้เห็นการต่อสู้ดังกล่าวซึ่งถูกปิดซ่อนเอาไว้

บทนำ ชาตรี ประกิตนนทการ


สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการวิเคราะห์ในแนวสัญศาสตร์ ผมเสนอว่าก่อนที่ท่านจะรีบปฏิเสธข้อเสนอต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้ ขอให้ท่านละวางความเข้าใจเดิมๆ ของท่านไว้ชั่วขณะ และติดตามอ่านบทวิเคราะห์ของอาจารย์ชาตรีไปจนจบกระบวนความและท่านจะพบว่าข้อเสนอต่างๆ ของอาจารย์ชาตรีมีน้ำหนักน่ารับฟังและควรค่าต่อการนำไปครุ่นคิดต่อทั้งสิ้น ในท้ายที่สุดท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของอาจารย์ชาตรี แต่ผมเชื่อว่าท่านจะเริ่มมองวัตถุทางวัฒนธรรมรอบตัวของท่านด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน และผมคิดว่านี่คือเป้าหมายสำคัญของหนังสือเล่มนี้ที่จะชี้ชวนและชักชวนให้ท่านหันมาไตร่ตรองและมองปรากฏการณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมด้วยสายตาเชิงวิพากษ์วิจารณ์

คำนิยม ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ข้อมูลหนังสือ