เคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังการ โดย “ประไพ วิเศษธานี” เป็นหนังสือลำดับที่ 6 ในโครงการอ่านนายผี ซึ่งสำนักพิมพ์อ่านได้รับอนุญาตจากคุณวิมลมาลี พลจันทร บุตรสาวของคุณอัศนี ให้จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอีกครั้ง โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นในวาระ 95 ปีชาตกาลของคุณอัศนี พลจันทร ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความสองชุดซึ่งเคยตีพิมพ์ต่างวาระกัน ชุดแรก เคล็ดกลอน เป็นบทความแปดเรื่อง ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ ปิยมิตรวันจันทร์ ฉบับที่ 121-123 ประจำวันที่ 21,28 กันยายน และ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2502 บทความชุดที่สอง เคล็ดแห่งอหังการ มีอยู่สี่เรื่องด้วยกัน ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันในภายหลัง คือตั้งแต่ฉบับที่ 188-192 ประจำวันที่ 2,9,16,27 และ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2504 บทความชุดเคล็ดแห่งอหังการนี้ยังต้องนับด้วยว่าเป็นงานเขียนเรื่องสุดท้ายของคุณอัศนี พลจันทร ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์ เพราะหลังจากนั้นเขาได้เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานกับพรรคคอมมิวนิสต์แหงประเทศไทยอย่างเต็มตัว คุณอัศนีใช้นามปากกา ประไพ วิเศษธานี เขียนบทความทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ และได้เล่าถึงมูกเหตุของการเขียนบทความชุดเคล็ดกลอนไว้ในจดหมายที่เขาเขียนถึงคุณทำดี มีเรือช่วย บรรณาธิการของ ปิยมิตรวันจันทร์ (ดูภาคผนวก 1 หน้า 179-180) ว่า เมื่อ ปิยมิตรวันจันทร์เปิดคอลัมน์ “ศาลากลอน” ให้ผู้สนใจส่งกาพย์กลอนเข้าประกวด และมีผู้อ่านบางคนเขียนจดหมายมาตำหนิว่าบทกลอนที่คัดมาลงในศาลากลอนนั้นยังมีที่ผิดอยู่ เขาจึงได้อาสาเขียนเคล็ดเกี่ยวกับการแต่งกาพย์กลอนซึ่งไม่ได้มีอยู่ในตำรากาพย์กลอนทั่วไปมาช่วยเสริม และเพื่อ “1.เป็นการสนองน้ำใจดีของท่าน [หมายถึงบรรณาธิการของปิยมิตร] 2.จะได้ช่วยนักแต่งกลอนให้มีโอกาสแต่งได้ดีมากขึ้น ผิดพลาดน้อยเข้า เป็นการเชิดชูเกียรติกวีของประเทศของเราต่อไป”......ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ

  • เคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังการ
  • ผู้เขียน: ประไพ วิเศษธานี
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • จำนวนหน้า: 189 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
  • ISBN: 9786167158358