จดหมายจากสันคะยอม ไม่เพียงเล่าเรื่องราวน่าสนุกจาก สุข-ทุกข์ของผู้คน หากแต่ยังเป็น "สาส์นทางการเมือง" ที่บอกเล่าชีวิตชาวชนบท ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน หากแต่คือ "ฮิมิโตะ ณ เกียวโต" เอง ฮิมิโตะเติบโตในครอบครัว "ชนบท" อยู่ขอบเมืองเชียงใหม่ หากแต่ก็ใกล้พอที่จะได้มีส่วนในความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าฮิมิโตะจะยินดียินร้ายต่อความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้มีส่วนทำให้ "เด็กหญิงลักขณา" เติบโตขึ้นมาเป็น "ฮิมิโตะ ณ เกียวโต" หากใครยังเห็น "ชาวชนบท" จากที่เป็น "ตาสีตาสา" แล้วยุคหนึ่งก็กลับได้รับการยกย่องให้เป็น "ปราชญ์ชาวบ้าน" แล้วท้ายสุดในปัจจุบันกลับกลายไปเป็น "ควายแดง" แล้วล่ะก็ ยิ่งต้องอ่าน จดหมายจากสันคะยอม จากปากคำของ "ชาวชนบท" คนหนึ่ง ที่ลุกขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวของตน บางส่วนจาก "อัตชาติพันธุ์นิพนธุ์นิพนธ์บนทางลูกรัง"

ข้อมูลหนังสือ