เสียงข้างมาก ไม่ว่าจะไร้รสนิยม ไร้การศึกษา เสี่ยว ควาย ลาว กะหรี่ ไม่ว่าจะน่ารังเกียจสักเพียงไหน มันคือเสียงข้างมาก และมันคือเสียงสวรรค์ที่ปิดปากพวกเสียงข้างน้อยที่กู่ก้องร้องตะโกนว่า "พวกกูต่างหากที่เป็นเจ้าของอู่อารยธรรมไทย" หน้าที่ของฝ่ายค้าน ไม่ใช่การแข่งวิ่งเปี้ยวกับรัฐบาล มีระเบิดที่ไหน ถ้าฝ่ายค้านถึงก่อนฝ่ายค้านชนะ มีน้ำท่วม แผ่นดินไหวที่ไหน ถ้าฝ่ายค้านไปถึงก่อน เอาของไปแจกก่อนแล้วฝ่ายค้านชนะ นายกฯ จะไปเยือนประเทศไหน ฝ่ายค้านต้องรีบตัดหน้าไปเยือนก่อนหน้าที่ของฝ่ายค้านสำคัญกว่านั้น นั่นคือการมอบ "ภาพสังคมในอุดมคติ" ชุดอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่พรรครัฐบาลมอบให้ 60 ปีมานี้เรายังไม่เคยมีฝ่ายค้าน แน่นอนว่าการเมืองเป็นเรื่องของการประนีประนอมและการประสานผลประโยชน์ แต่ธงที่ใหญ่กว่านั้นคือ คุณจะประนีประนอมด้วย "ปรัชญา" ชุดไหน เชข่นการดำเนินนโยบายประนีประนอมด้วยการยึดเอาปรัชญาของประชาธิปไตยและประชาชนนำหน้า ย่อมต่างจากนโยบายประนีประนอมที่ยึดเอาปรัชญาของการเอาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องให้รอด หรือประนีประนอมด้วยการไม่มีปรัชญาอะไรเลย แต่เพียงแค่เอาตัวให้รอดไปวันๆ ยิ่งวัฒนธรรมประชาธิปไตยหยั่งรากในสังคมไทยเท่าไหร่ รัฐบาลในครรลองประชาธิปไตยก็จะมั่นคงมากขึ้นเท่านั้น วัคซีนป้องกันรัฐประหารและอำนาจที่มองไม่เห็น คือวัฒนธรรมประชาธิปไตย หากรัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยลืมฉีดวัคซีนนี้ให้กับสังคม ก็จะเสี่ยงอย่างยิ่งที่ไวรัสอันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะกลับมาในรูปแบบของการรัฐประหารถึงวันนั้นคงไม่มีใครอยากกลับไปเริ่มนับหนึ่งกันใหม่บนกองเลือด

ข้อมูลหนังสือ

  • ก็ไพร่นี่คะ เล่ม 3
  • ผู้เขียน: คำ ผกา
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2557
  • ISBN: 9786167158297