อ่าน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ศิลปะกับความแปดเปื้อน

ข้อมูลหนังสือ

  • อ่าน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ศิลปะกับความแปดเปื้อน
  • ผู้เขียน: วารสารอ่าน
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2555
  • ISBN: 9786167158181