นิยายปรัชญาการเมือง การิทัตผจญภัย : นิยายปรัชญาการเมือง เป็นเรื่องแต่งอันชาญฉลาดว่าด้วยการออกด้นดั้นท่องแดนสมมุติแห่งปรัชญาการเมืองตะวันตกซึ่งแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกแล้วถึง ๑๙ ภาษา ศาสตราจารย์การิทัตผู้เป็นตัวเอกเล่นบทเสมือนก็องดิดด์วัยกลางคน ออกตระเวนสำรวจบรรดาประเทศข้างเคยง ได้แก่ ประโยชน์นคร ชุมชนนคร อิสรเสรีนคร ฯลฯ เพื่อแสวงหาโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้ เมื่อหลุดจากกรอบหอคอยงาช้างออกมาศาสตราจารย์พเนจรผู้นี้ก็ต้องเผชิญภาวะสับสนทนทุกข์ของแนวคิดสมัยใหม่ในสุขนาฏกรรมทางความคิดอันวิจิตพิศดารเรื่องนี้ การิทัตผจญภัย ได้รับยกย่องเป็นหนังสือแนะนำทฤษฎีการเมืองที่เทียบเคียงได้กับนิยายเรื่อง โลกของโซฟี ของ โยสไตน์ กอร์เดอร์ (พ.ศ.๒๕๓๙) อันเป็นหนังสือแนะนำประวัติความคิดปรัชญาตะวันตกที่ขายดีทั่วโลก

ข้อมูลหนังสือ