รวบรวมบทสัมภาษณ์หลากมุมมองจากกลุ่มคนที่มีบทบาทในการสร้างปายให้เป็น “เมืองอินดี้” สำหรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของปาย ไม่ว่าจะเป็น กองแลน น้ำตกหมอแปง หมู่บ้านจีนยูนนาน ฯลฯ ที่มีอยู่ในหนังสือไกด์บุ๊กเล่มอื่นๆ ในความบังเอิญ ในความจับพลัดจับผลู บรรจุเอาไว้ด้วยมุมมองความคิด รวมถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ มีหัวใจ และมีปาย อยู่ในชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ตั้งใจสัมภาษณ์สามี-ภรรยาถึงสองคู่ โดยจงใจจะไม่อ้างอิงคำว่า “รัก” ให้เปลืองตัวหนังสือ เราคุยกับแต่ละคนต่างเวลา ต่างวาระ ทว่าพวกเขากลับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อ ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้ จะไม่ได้มีจุดเริ่มต้นเพื่อการนี้โดยตรง มันเป็นเพียงสูจิบัตรงานศิลปะที่กลายพันธุ์มาเป็นหนังสือเล่มอย่างไม่ได้ตั้งใจเท่านั้น แต่ในความบังเอิญ ในความจับพลัดจับผลูของมัน ก็บรรจุเอาไว้ด้วยมุมมอง ความคิด รวมถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ ที่มีเลือดเนื้อ มีหัวใจ และมีปาย อยู่ในชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม ชนิดที่ว่านักการเมือง นักวิจัยบางหัวข้อ หรือนักข่าวบางสำนักคงไม่มีวันเข้าใจหรือเข้าถึง “...กระแสมันไม่สามารถทำให้คนๆ หนึ่งต้องมาปลูกบ้านอยู่ แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นหลัก มันไม่ใช่กระแสนะ ผมว่ามันเป็นความรู้สึก...” วัชรมน มหัทธนาสิงห์ “...ปายเหมือนเมืองติสต์แตก คือติสต์ๆ น่ะ มาอยู่ที่นี่เยอะ แต่โรงเรียนปายวิทยาคารแทบจะไม่มีครูสอนศิลปะแม้แต่คนเดียว เห็นไหม เราต่างกันมาก เราอยู่คนละโลกกัน...” ชุมพล อักพันธานนท์

ข้อมูลหนังสือ