ประวัติศาสตร์การชิงอำนาจและราชสมบัติตลอด ๔๐๐ ปีของอาณาจักรอยุธยา

พระเจ้าบุเรงนองจนพระทัยอยู่แล้ว เพราะไม่อีกกี่วันเมื่อน้ำเหนือหลากลงมามากก็จะต้องลอยคอต่อสู้กับความตายอย่างกาหลอลหม่าน จึงหันเข้าใช้อุบายหลอกลวง ซึ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเป็นเจ้าการคนสำคัญว่าเมื่อได้ตัวพระยารามแล้ว จะยอมเป็นไมตรี ยกกองทัพกลับ ครั้งได้ตัวแล้วก็บ่ายเบี่ยง ทำเล่ห์อุบายลงทุนฆ่าคนที่ไม่มีความผิด เพื่อแก่การส่งตัวพระยาจักรีเข้าไปอยู่ในพระนคร ให้เป็นไส้ศึกทำการทรยสชาติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย นับว่ากรุงศรีอยุธยาแตกได้ในครั้งนั้น ก็เพราะเหตุแย่งราชสมบัติในระหว่างพระราชวงศ์กษัตริย์ไทยด้วยกันเอง

ข้อมูลหนังสือ