ย้อนมองไปในประวัติศาสตร์นั้นมีบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายแต่ละคนมีวิธีการ อุดมการณ์ จุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นพยายามแตกต่างกันเรื่องราวต่อไปนี้เป็นชีวประวัติช่วงหนึ่งของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ผู้ซึ่งสืบทอดมาจากตระกูลขุนนาง แต่มีความมุ่งมั่นพยายามมานะบากบัน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ มีอุดมการณ์และแรงปรารถนาอันแรงกล้าในการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยไม่คำนึงถึงตนเอง จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของมวลชนทั้งประเทศ เรียกร้องให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนำพาประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ บุคคลผู้นี้คือ เซอร์ วินสตัน สเปนเซอร์ เชอร์ชิล ผู้ที่เคยได้เป็นรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษมากกระทรวงที่สุด และเป็นผู้พาประเทศอังกฤษชนะสงครามโลกเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอังกฤษอีกมากในหลายๆ ด้าน

หนังสือเล่มนี้แปลในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยผู้แปลและเรียบเรียงคือ มล.ฉอ้าน อิศรศักดิ์ ในโอกาสที่สำนักพิมพ์นำมาพิมพ์ใหม่ จึงขออนุญาตปรับและแก้ไขภาษาและตัวสะกดบางคำเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมศัพท์ภาษาอังกฤษเดิม

ข้อมูลหนังสือ