หนังสือเล่มนี้คือบันทึกคัดสรรของเอร์เนสโตหนุ่มที่รวบรวมขึ้นใหม่นอกจากจะโดดเด่นยิ่งขึ้นและมีการปรับปรุงสำนวนใหม่แล้ว บันทึกสงครามปฏิวัติคิวบาเล่มนี้ยังบรรจุไว้ซึ่งแรงบันดาลใจและพลังของเชในช่วงแรก ก่อนที่บันทึกเหล่านี้จะกลายเป็นจดหมายเหตุที่ผ่านการรับรองคุณค่า และเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญอันประเมินค่าไม่ได้...

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกสงครามปฏิวัติคิวบา
  • แปลจากหนังสือ: Pasajes de la Guerra Revolucionaria en Cuba
  • ผู้เขียน: Ernesto che Guevara
  • ผู้แปล: วาด รวี
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 4467 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2552
  • ISBN: 9786167146027