หนังสือเล่มนี้เริ่มจากบุคคลในตำนานอย่างเช่น ขุนเจือง ซึ่งมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ในสมัย
อารยธรรมเชียงแสน อารยธรรมอันเก่าแก่โบราณ จนมาถึง เรื่องราวของบุคคลสำคัญ
ผู้รวบรวมลานนาเข้าเป็นปึกแผ่นอย่างเช่น พญาเมงราย หรือมังราย นอกจากเล่า
นักรบและผู้ปกครองแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงบุคคลสำคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาวเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ครูบาฝายหิน ครูบาศรีวิชัย ปะขาวปี๋ หรือกวี
และศิลปินอย่าง ท้าวสุนทร ศรีวิชัย (โข้) หรือ หมื่นดำพร้าคต แม้กระทั่งชาวต่างชาติ
ที่มีบทบาทอย่างเช่น ศาสนาจารย์แดเนียล-แมคกิลวารี ก็ได้รับการบันทึกเรื่องราว
เาอไว้เช่นกัน

 

สงวน โชติสุขรัตน์นับเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนคนสำคัญคนหนึ่ง มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ลาานนาโดยเฉพาะ

ข้อมูลหนังสือ