เมื่อสรรพสัตว์ในฟาร์มแห่งหนึ่งผนึกกำลังขับไล่มนุษย์ออกไปได้สำเร็จ พวกมันก็เริ่มปกครองกันเองภายใต้ชื่อ “แอนิมอล ฟาร์ม” สรรพสัตว์ไม่ตกเป็นทาสของมนุษย์เช่นในอดีต พวกมันยังคงทำงานหนัก แต่เป็นการทำงานโดยสัตว์เพื่อสัตว์ ในการดูแลของ “นโปเลียน” หมูผู้นำดูแลสัตว์อย่างอาจหาญและเป็นธรรม ...อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่มันกล่าวอ้าง ทว่าความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร เมื่ออำนาจมหาศาลตกอยู่ในมือของสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม

ผลงานอมตะของจอร์จ ออร์เวลล์ (ผู้เขียน "1984") ยังคงล้อเลียนสังคมเผด็จการได้แสบสัน ตราบที่มนุษย์ทั่วทุกมุมโลกยังตกอยู่ในความอยุติธรรมอันเกิดจากการกดขี่โดยอภิสิทธิ์ชน

ข้อมูลหนังสือ