ทุกวันนี้, คำว่า "เสรีนิยม" อาจมีความหมายต่างกันไปในสังคมและวัฒนธรรมหลากหลาย แต่ในมิติประวัติศาสตร์ทางการเมือง "เสรีนิม" คือแนวคิดที่นำมาซึ่งความเป็นสมัยใหม่และการปกครองระบอบประชาธิปไตย.

แม้จะมีจุดอ่อนมากมาย, ผู้คนในสังคมที่ยังตกอยู่ภายใต้ระบอบอำนาจนิยมหรือเผ็จการต่างก็เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแบบที่แนวคิดเสรีนิมยมได้นำเสนอไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18. การปะทะระหว่างแนวคิด "จารีตนิยม" กับ "เสรีนิมยม" ยังคงดำเนินไปในแทบทุกประเทศ, และดูเหมือนว่าต้นศตวรรษที่ 21 จะเป็นยุคสมัยที่การประทะนั้นมีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ.

เสรีนิยมยืนขึ้น ชวนพิจารณาความเป็นมาของแนวคิดเสรีนิยม, ความแตกต่างระหว่างเสรีนิยมในประเทศที่เป็น "สมัยใหม่" กับประเทศที่ยังอยู่ในเงาของจารีตนิยม "ก่อนสมัยใหม่," และชวนทบทวนถึงพื้นที่ของผู้มีแนวคิดเป็นเสรีนิยม ในสังคมจารีตที่มักกล่าวหาว่าเสรีนิยมเป็นภัยต่อความมั่นคง, บนความเชื่อที่ว่าการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และความเป็นประชาธิปไตยต้องเริ่มจากการยอมรับแนวคิดเสรีนิยมอย่างจริงใจและจริงจังให้ได้เสียก่อน.

ข้อมูลหนังสือ

  • เสรีนิยมยืนขึ้น
  • ผู้เขียน: ปราบดา หยุ่น
  • สำนักพิมพ์: ไต้ฝุ่น
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786167144726