ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์กำลังบอกวิธีปรับเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง เพราะวิทยาศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคนเรา โดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภค เรื่องสุขภาพ เป็นต้น บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาหรือการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แต่ในหนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการจัดการและเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวได้

เล่มเดียวที่คุณต้องการ เพื่อความเข้าใจเรื่องสุขภาพอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อ โดยเป็นแหล่งเชื่อถือได้ที่หยิบใช้สะดวกและเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน

ข้อมูลหนังสือ

  • คู่มืออยู่อย่างวิทย์ ฉบับติดบ้าน
  • แปลจากหนังสือ: Science for Life
  • ผู้เขียน: Brian Clegg
  • ผู้แปล: พินดา พิสิฐบุตร
  • สำนักพิมพ์: ไต้ฝุ่น
  • จำนวนหน้า: 528 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9786167144627