บทความทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นบทความ “โปรวิทยาศาสตร์” แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจว่าผู้เขียนเป็นเพียงนักอ่านหนังสือ นักเขียนหนังสือ ที่มีความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนในวิทยาศาสตร์เท่านั้น ผู้เขียนไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากนัก (สมัยเป็นนักเรียนเกือบตกวิชาวิทยาศาสตร์หลายครั้ง รอดมาได้ก็นับว่าเป็น “ปาฏิหาริย์”) หูตาลายเมื่อเห็นตัวเลขและสมการเยอะๆ ไม่มีประสบการณ์ด้านการทดลองหรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีตำแหน่งน่าเชื่อถือนำหน้าชื่อหรือต่อท้ายนามสกุล ทุกอย่างที่เขียนออกมา ล้วนเป็นข้อมูลจากหนังสือที่ผู้เขียนได้อ่าน หรือจากบทบรรยายที่ผู้เขียนได้ดูได้ฟังมาอีกทอดหนึ่ง ดอกไม้ที่ไม่สวย จึงเป็นงานเขียนของ “นักสนใจวิทยาศาสตร์มือสมัครเล่น” ไม่อาจและไม่ควรยึดถือเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเด็ดขาด เช่นนี้แล้ว เหตุใดผู้ไร้คุณสมบัติและด้อยศักยภาพจึงอหังการเขียนบทความว่าด้วยวิทยาศาสตร์ออกมาเกลี้ยกล่อมประชาชน ดอกไม้ที่ไม่สวย เป็นหนังสือรวมบทความของผู้เขียนผู้มีความเห็นว่าสังคม (ทั้งสังคมที่ผู้เขียนพึ่งพาอาศัยอยู่ และอีกหลายสังคมในโลก) กำลังป่วย และป่วยจากโรคที่เติบใหญ่ขึ้นได้จากรากของความไม่เป็นวิทยาศาสตร์ รากของตรรกะวิบัติ รากของความไม่เป็นเหตุเป็นผลและไม่ยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ และในฐานะนักอ่าน นักเขียนที่มีความเป็น “นักสนใจวิทยาศาสตร์มือสมัครเล่น” สิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าตนสามารถทำได้ถนัดที่สุดคือนำสิ่งที่ได้อ่านมาเขียนแสดงความคิดความเห็น อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่ยังพอมีพื้นที่ให้เขียนอยู่บ้าง สารบัญ •ประเภทของผู้มองดอกไม้ •ไม่ใช่ใจที่สั่งมา •ในโลกแห่งความฝันจริง •สวัสดีครับ ผมไม่รู้ว่าผมเป็นใคร (1) •สวัสดีครับ ผมไม่รู้ว่าผมเป็นใคร (2) •หน้า (ที่) ของพระเจ้า •เขาที่เขาก็ไม่รู้ว่าใคร •ความจรของความจำ •ความไม่รู้และซูเปอร์ฮิตเลอร์ •ลวงเพื่อโลก (มนุษย์) •ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ