ไนเจล วอร์เบอร์ตัน นักปรัชญาและอาจารย์สอนปรัชญาชาวอังกฤษพานักอ่านย้อนเวลาตามรอยความเป็นมา และพัฒนาการของแนวคิดในโลกตะวันตก นับตั้งแต่โซเครตีสและเพลโตแห่งยุคกรีกโบราณ ผู้สร้างต้นแบบของความเป็น “นักปรัชญา” จนถึงข้อถกเถียงร่วมสมัยและมโนหลากหลายที่ดำเนินไปในปัจจุบัน ด้วยสำนวนและการอธิบายเรียบง่าย เขียนขึ้นเพื่อนักอ่านผู้อาจไม่มีความรู้เรื่องปรัชญามาก่อน ประวัติศาสตร์ปรัชญา ฉบับกระทัดรัด จึงเป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาที่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่มีความสนใจใคร่ศึกษาแนวคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราทุกคน....

ข้อมูลหนังสือ