รับน้องรุนแรง ? ประชุมเชียร์ป่าเถื่อน ? ถ้ามันคือความจริงอันเลวร้าย ถึงเวลาแล้วที่ต้อง “เปลี่ยน”  “การรับน้อง ประชุมเชียร์ ระบบโซตัส (SOTUS) ที่ใช้วิธีกลั่นแกล้งน้องใหม่ว้ากตะคอกใส่น้องใหม่ ยังคงเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์และตั้งคำถามถึงความถูกต้องชอบธรรมของผู้นิยมระบบนี้ แม้ว่าจะต้องมีคนล้มป่วย บาดเจ็บ ล้มตาย ก็ตามมันคือภัยสีขาว อันเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายด้านในประเทศไทยใช่หรือไม่ ? ทั้งความเป็นอำนาจนิยมที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามและสอนให้คนเชื่อศรัทธาโดยไม่ทันได้ยั้งคิด มันมีที่มาอย่างไร และควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร ? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้ท่านครบถ้วนทุกประการ

ข้อมูลหนังสือ

  • วิพากษ์ว้าก SOTUS
  • ผู้เขียน: นายชาติสังคม
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 358 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2554
  • ISBN: 9786167122380