เมื่อคุณค้นพบลักษณะบุคลิกภาพ (หรือลักษณ์) ของคุณตามแนวทางนพลักษณ์แล้ว คุณจะได้พบมากขึ้นเกี่ยวกับตัวตนเดิมทั้งหมดของคุณ ทั้งยังเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแรงจูงใจจากจิตไร้สำนึกที่ผลักดันการกระทำของคุณอยู่เสมอ 

การค้นพบลักษณ์ของตนเอง สามารถข่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางบวก ช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมกันนั้นยังให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและเรื่องราวต่างๆ ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ด้วย

ข้อมูลหนังสือ