หนังสือ "กบฏไพร่ หรือ ผีบุญ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของราษฎรกับอำนาจรัฐเหนือแผ่นดินสยาม" เล่มนี้ มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวของการกบฏของชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อสู้หรือลุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายตามสายตาของอำนาจรัฐเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาในแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ พ.ศ. 2124 กบฏไพร่ญาณพิเชียร กบฏไพร่ครั้งแรกในสมัยอยุธยา พ.ศ. 2237 กบฏธรรมเถียร กบฏไพร่ สมัยพระเพทราชา พ.ศ. 2241 กบฏบุญกว้าง ผีบุญสมัยอยุธยา พ.ศ. 2334 กบฏอ้ายเชียงแก้ว ปัญหาของชนกลุ่มน้อย พ.ศ. 2363 กบฏสาเกียดโง้ง พ.ศ. 2432 กบฏพญาผาบเชียงใหม่ พ.ศ. 2438 กบฏศึกสามโบก และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ได้รู้และเข้าใจอย่างครอบคลุม

ข้อมูลหนังสือ

  • กบฏไพร่ หรือ ผีบุญ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของราษฎรกับอำนาจรัฐเหนือแผ่นดินสยาม
  • ผู้เขียน: สายสกุล เดชาบุตร
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2555
  • ISBN: 9786167071954