นำเสนอ 60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล หนังสือรวมเรื่องสั้นที่จัดพิมพ์ในวาระพิเศษ ที่เดินผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนอายุครบ 60 ปี หนังสือเล่มนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทประพันธ์อันทรงคุณค่า ซึ่งได้สะท้อนแง่คิด มุมมอง กลวิธีการเขียน และการใช้ภาษา ด้วยวรรณศิลป์ชั้นครู

ข้อมูลหนังสือ