เป็นผลงานของ ประภัสสร เสวิกุล "เลื่อมไหมลายเหมย" ซึ่งนอกจากความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นนิยายที่เต็มไปด้วยแนวคิดทั้งด้านคุณธรรม การสู้ชีวิต ความอดทนบากบั่น ความรัก ความเสียสละและมิตรภาพ นอกไปจากสำนวนภาษาในแบบเฉพาะตัวของผู้เขียน ซึ่งมีความงดงามและละเมียดละไม ทำให้ "เลื่อมไหมลายเหมย" เป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ความประทับใจ และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ