"แกมกลิ่นสุคนธา" อีกหนึ่งบทประพันธ์ทรงคุณค่าของ ประภัสสร เสวิกุล ซึ่งนำเรื่องราวของ "หนุ่ย" เด็กหนุ่มผู้มีอดีตกำกวม แม้จะได้ชื่อว่าถือกำเนิดในตระกูลผู้ดีเก่า ชีวิตอันระหกระเหินทำให้หนุ่ยเรียนรู้ที่จะแทรกตัวเองเข้าสู่แต่ละสังคมอย่างเหมาะสม และนั่นเป็นสิ่งที่ผู้อ่านเองจะได้เรียนรู้และขบคิด ผ่านทางชีวิตที่เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวของเด็กหนุ่มคนนี้...

ข้อมูลหนังสือ