"ความฝัน" เป็นอีกเล่มหนึ่งที่สำนักพิมพ์สมิตนำงานเขียนของซิกมันด์ ฟรอยด์มานำเสนอต่อท่านผู้อ่านต่อจากเรื่อง "อิดและอีโก้" เพราะเรื่อง "ความฝัน" ก็เป็นงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งของฟรอยด์ที่เขียนเพื่ออธิบายความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ที่แม้จะรับรู้จากความฝันก็มีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตในช่วงปกติ แต่การตีความว่าความฝันเกี่ยวพันกับชีวิตปกติอย่างไรนั้น ฟรอยด์ได้อธิบายไว้ในหลายแง่มุม พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทำให้การเข้าใจความฝันได้ก็สามารถสืบค้นกลับไปถึงต้นตอของความรู้สึกของผู้ฝันได้

ข้อมูลหนังสือ

  • ความฝัน
  • แปลจากหนังสือ: On Dream
  • ผู้เขียน: Sigmund Freud
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786167001944