หนังสือ "อีโก้และอิด" เล่มนี้เขียนโดยซิกมันด์ ฟรอยด์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทฤษฎี "จิตวิเคราะห์" ของเขา เพราะการจะเรียนรู้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ให้เข้าใจก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องอิด อีโก้และซูเปอร์อีโก้ให้เข้าใจก่อน เพราะทั้งสามสิ่งนี้มีอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ อันจะแสดงออกมาในเรื่องอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

ฟรอยด์ถือได้ว่าเป็น "บิดาแห่งวงการจิตวิเคราะห์" ผลงานของเขาทรงอิทธิพลต่อวงการจิตวิทยาทั่วโลก ทุกคนที่ศึกษาจิตวิทยา ต้องศึกษาแนวความคิดของฟรอยด์ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน จึงจะสามารถต่อยอดไปสู่ความเข้าใจในด้านอื่นๆ ต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

  • อีโกและอิด
  • แปลจากหนังสือ: The Ego and The Id
  • ผู้เขียน: Sigmund Freud
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786167001937