บทสนทนาชิ้นสำคัญของเพลโต (Plato) ที่แม้จะมีอายุยาวนานกว่าสองสหัสวรรษมาแล้ว
หากก็ยังเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการอ่านและศึกษากันอย่างกว้างขวางจนปัจจุบัน

Symposium อภิปรายถึงความหมายและบทนิยามความรักผ่านมุมมองต่างๆ
นับจากการค้นหาตัวตนที่ขาดหายไปจนถึงความรักแบบพลาโตนิค (Platonic Love)
ซึ่งในฉบับที่แปลโดย อัคนี มูลเมฆ นั้นต้องถือว่าสามารถเก็บความได้อย่างสละสลวยงดงาม
จนกลายเป็นหนึ่งในหนังสือที่มีนักอ่านติดตามถามหาโดยตลอด

ข้อมูลหนังสือ

  • ซิมโพเซียม: ปรัชญาวิวาทะว่าด้วยความรัก
  • แปลจากหนังสือ: Symposium
  • ผู้เขียน: เพลโต
  • ผู้แปล: อัคนี มูลเมฆ
  • สำนักพิมพ์: 1001 ราตรี
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กรกฎาคม 2565
  • ISBN: 9786165909907