เคยสงสัยกับคำถามเหล่านี้ไหมครับ เช่น ทำไมสิ่งมีชีวิตถึงได้แตกต่างกันมากมายขนาดนี้ สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ตัวเล็กเสียจนเรามองไม่เห็น ในขณะที่ปลาวาฬก็ตัวใหญ่เหลือเกิน สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีร่างกายที่เรียบง่ายมากๆ มันไม่ต้องมีแขนขา ไม่ต้องมีอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ไส้ หัวใจ มันก็มีชีวิตอยู่ได้ แต่ทำไมสิ่งมีชีวิตบางชนิด รวมทั้งพวกเราจึงมีร่างกายที่ซับซ้อน

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามหลักสองคำถามด้วยกัน คำถามแรกคือ อะไรคือเหตุผลของธรรมชาติ? เราจะหาคำตอบนี้ด้วยการพยายามตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นกันทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวันว่า "ผล" ที่เราเห็นในทุกวันนี้มันเกิดมาจาก "เหตุ" อะไรในอดีต และหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างของเหตุผลในธรรมชาติกันไปพอสมควร เราจะนำสิ่งเหล่านั้นไปสรุปเพื่อตอบคำถามที่สองกันต่อไป นั่นคือ เราจะรู้เรื่องเหล่านี้ไปเพื่ออะไร?

ข้อมูลหนังสือ