ที่ "ลาดั๊ก" ข้าพเจ้าได้พบกับภูมิประเทศที่สวยงามยิ่งกว่าสิ่งใด ๆ ที่เคยเห็น ได้พบกับผู้คนที่มีความสุขและสันติมากกว่าที่ข้าพเจ้าเคยพบในที่ใด ๆ มาก่อน ลาดั๊กกุมหัวใจของ ข้าพเจ้าเอาไว้...วัฒนธรรมธิเบตโบราณแสดงให้เห็นถึงความรุ่มรวยอันน่าทึ่งของชุมชน ที่เด็กทารกและปู่ย่าตายายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา ไม่มีการแบ่งแยกบทบาททางเพศ และอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ข้าพเจ้าได้สัมผัสวิถีชีวิตที่ยึดมั่นอยู่ในวิถีของโลกธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 หนังสือเล่มนี้ จะไม่เพียงแต่ช่วยหนุนเสริมคนที่กำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงการระดับรากหญ้านับไม่ถ้วน ที่กำลังฟื้นภูมิปัญญาเก่าแก่อยู่ในใจกลางโลกสมัยใหม่นี้ด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • อนาคตอันเก่าแก่ : บทเรียนจากวิถีชีวิตธรรมชาติแห่งดินแดนธิเบตน้อย-ลาดั๊ก
  • แปลจากหนังสือ: Ancient Futures: Learning from Ladakh
  • ผู้เขียน: Helena Norberg-Hodge
  • ผู้แปล: พจนา จันทรสันติ
  • สำนักพิมพ์: เสมสิกขาลัย
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786165909228