ในฐานะพี่สาว น้องสาว ในฐานะแฟน ภรรยา สามี แม่ พ่อ อาจารย์ นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง นักรณรงค์เพื่อสังคม นักอ่าน ฯลฯ กุญแจของความทรงพลังของปาฐกถาของอาไดชี่นี้อยู่ที่การย้อนกลับมาพูดเรื่องพื้นฐานที่สุด นั่นคือ คนที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวหรือแนวคิดแบบเฟมินิสม์หมายถึง คนที่เชื่อมั่นเรื่องของความเท่าเทียมของคนทุกคน ประเด็นพื้นฐานนี้คือหัวใจสำคัญของทฤษฏีสตรีนิยม หากแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดนี้มักเป็นประเด็นที่สังคมละเลย เมื่อนึกถึงกลุ่มเฟมินิสต์

วันรัก สุวรรณรัตนา

ข้อมูลหนังสือ

  • เราทุกคนควรเป็นเฟมินิสต์ (ปกดำ)
  • แปลจากหนังสือ: We Should All be Feminists
  • ผู้เขียน: Chimamanda Ngozi Adichie
  • สำนักพิมพ์: readtherunes
  • จำนวนหน้า: 61 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — เมษายน 2565
  • ISBN: 9786165903943-ดำ