การเติบโตทางความคิดด้วยทัศนคติที่ดีนั้น เป็นเรื่องสำคัญของทุกครอบครัว ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในวัยเยาว์หลายเรื่องในเล่มนี้ ผู้เขียนจึงตั้งใจสอดแทรกแง่คิดในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในด้านสว่าง, การเตรียมใจให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับพายุใหญ่แม้ในวันที่ฟ้าใส, การรู้จักเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ให้โอกาศคนอื่น, ไม่ Bully แม้แตกต่างกันทางด้านความเชื่อ ความศรัทธา สีผิว หรือความคิดต่างวัย

ข้อมูลหนังสือ

  • เมฆไม่ลอยอยู่ที่เดิม ท้องฟ้าจึงสวยทุกวัน
  • ผู้เขียน: ปะการัง
  • สำนักพิมพ์: เช้าวันอาทิตย์
  • จำนวนหน้า: 166 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786165882880